Araştırma Genel Siyaset Yaşam

TÜRKİYE’DE KADIN VE SİYASET

Hem dünyada hem de ülkemizde kadınların çalışma hayatına ve yönetim
düzeylerine katılımı önündeki engellerle karşılaştıklarını görmekteyiz. Bu gerçeğin
altta yatan nedenleri toplumların yapısal ve kültürel özellikleri ile yakından
alakalıdır.
Örgütlerin, yönetim biçimleri ve bireysel davranışlar üzerindeki kültürel bakış
açısı, çok önemli bilimsel yöntemlere dayanmaktadır. Birincisi, kültür, farklı
toplumlardaki bireylerin değerlerini, tutumlarını ve davranışlarını şekillendirmede
önemli bir rol oynamaktadır. İkincisi, kültürel değerler ve tutumlar bir toplumdan
diğerine farklılık gösterir. Bu nedenle, kültürleşme çerçevesinde gerçekleri ve
olayları açıklamak doğru ve gerçekçi değerlendirmelere olanak tanır.
Türkiyede çalışan kadınların karşılaştıkları yaşam sorunları Türkiye’nin
geleneksel ekonomik ve kültürel yapısı ile yakından ilişkilidir. Erkek egemen kültür
temelli toplum ayrımcılığı, kadınların eğitim olanaklarından yararlanma ve yasal
düzenlemelerdeki eksiklikler ve yanlışlıklar örnek olarak verilebilir. Türkiye,
bireycilik ve kolektivizm değerlerden çok erkeksi ve dişil değerlere sahip olma
eğilimindedir, bölge yüksek belirsizlikten kaçınma ve güç mesafesine sahip bir
ülkedir. Aynı zamanda yüksek hassasiyete sahip bir ülkedir, paternalizm (babalık,
erkeklik). Kolektivist ve hiyerarşik kültürlerde yaygın bir fenomen olan paternalizm,
teslimiyet ve bağımlılığa dayanır. Özerklik toplumlarında özerklik, kendi kaderini
tayin etme ve kendi kaderini tayin etme gibi bireysel değerleri nedeniyle her zaman
eleştirilmiştir. Geniş güç yelpazesinin ve yüksek paternalizm değerlerinin birleşimi
insani, dostça, hoşgörülü ve samimi beklentileri, şefkatli, destekleyici, destekleyici
ve aynı zamanda bir otoriteye sahip olmak, bir disiplini kontrol etmek ve kurmaktır.
Proaktifçalışanı Türkiye’de büyük patronluklar yoktur, işyerlerinde bulundukları
kurumlardayerlere karşı inançlarını bağımsız olarak yapamazlar ve inisiyatif alırlar.
Bu nedenle kadın sağlanamadı, safların arkasına itildi ve iş, sosyal, ekonomik ve
politik alanlarda kendini gösteremedi.

kaynak : tez 

Toplam 12,312 kez okundu, Bugün 9 kez okundu

PAYLAŞ
BENZER PARAGRAFLAR
Mu Kıtası
NASA’nın 1975’teki Uzay Hayali
Smilodon ( Kılıç Dişli Kedi )

YORUM

*