Araştırma Genel

ALGORİTMA

Matematikte sayılarla yapılan her türlü hesaplamanın sistematik metoduna verilen genel isimdir.Halen kullanılmakta olan; toplama, çıkarma, çarpma, bölme sayılarını en büyük ortak bölenlerini ve en küçük ortak katlarını bulmak gibi bilinen bütün aritmetik işlem metodları birer algoritmadır.Hesap makinalarına yerleştirilen, çeşitli işlemlere ait programlar da birer algoritmadır.

Algoritmanın kurucusu dokuzuncu yüzyıl başlarında yaşayan Müslüman-Türk matematik alimi Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi’dir.Matematikçiler için temel olan “Kitab-ül Muhtasar fi Hesab-il Cebri ve’l-Mukabele” adlı eseri meşhurdur.Kitabın aslı, Oxford’daki Bodliana kütüphanesindedir.Matematikteki şöhreti on altıncı yüzyılda Avrupa’yı etkisi altına almıştır.Harezmi’nin ismi Avrupa’da türlü şekillerle söylenmiştir.Latince’de “Alkhorismi” şeklinde söylenerek bulduğu metod Algoritma (algorizme) olarak literatüre geçmiştir.

Kaynak. http://www.beyaztarih.com/

Toplam 5,883 kez okundu, Bugün 12 kez okundu

PAYLAŞ
BENZER PARAGRAFLAR
Dünya’nın En Büyük Gemisi
Akıllı Evler Sakinlerine Göre Davranıyor
Vatandaşlık maaşı bu sefer İsviçre köyünde denenecek

YORUM

*